Seminar namijenjen pojedincima i firmama svih profila: ekonomija, sport, pravo, zdravstvo....

 • Upoznajte se sa marketing strategijama, osnovama marketinga i nacinima promocije vaše firme.
 • Naucite moderne nacine promocije vaše firme uz male troškove.
 • Primijenite savremene nacine reklamiranja putem interneta i društvernih mreža.
Maj 2017
13
Prijavi se danas, unaprijedi svoje vještine!
REGISTRUJ SE
info: 051/247918, 065/404363 jana.s.aleksic@apeiron-edu.eu
PREDAVACI:
 • Jana Aleksic Andelic: doktor ekonomskih nauka, marketing strucnjak, viši trener fitnesa
 • Marijana Petkovic: diplomirani novinar, PR strucnjak
 • Sanja Šaula: diplomirani inženjer informacionih tehnologija, strucnjak za multimedijalni sadržaj
Satnica seminara sa temama:
10:00h-11:30h:
 • Osnove marketinga,
 • Osnove psihologije potrošaca,
 • Satisfakcija potrošaca, profili potrošaca,
 • Marketing miks,
 • Faze procesa kupovine.
11:30h -12:00h: Kafe pauza

12:00h-14:30h:
 • Segmentacija i istraživanje tržišta,
 • Faktori koji uticu na kupovinu,
 • Promotivni miks i kako ga koristiti,
 • Kreativni marketing
 • Primjeri promotivnih aktivnosti
14:30h - 15:30h: Pauza za rucak

15:30h - 17:00h:
 • Marketing plan i internet marketing,
 • licni marketing,
 •  društvene mreže,
 • društvene mreže kao moderan nacin reklamiranja
17:00h - 18:00h:
 • Izrada case study promotivnog plana za vašu kompaniju, rad u grupama.
 • Naziv firme i djelatnost njena kao i asortiman (uslužni ili proizvodni)
 • Razlicitost u odnosu na konkurenciju, prednosti
 • Mikro i makro okruženje kompanije
 • Analiza 4P
 • Tržište, ciljne grupe, segmenacija tržišta
 • Trenutno stanje na tržištu
 • Promotivne aktivnosti uz budžet
 • Kreativne marketing ideje
 • Internet marketing i društvene mreže, promotivne aktivnosti kroz društvene mreže-opis
FACEBOOK
LinkedIn
Posjetite našu web stranicu