FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

*UČIMO ZA ŽIVOT*

 

STUDIJSKI PROGRAMI

 1. Sestrinstvo
 2. Menadžment u zdravstvu
 3. Fizioterapija i radna terapija
 4. Sanitarni inženjering
 5. Laboratorijsko-medicinski inženjering

Akademska zvanja
a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

 1. Diplomirani medicinar (sestra) zdravstvene njege - 180 ECTS
 2. Diplomirani menadžer zdravstvene zaštite - 180 ECTS
 3. Diplomirani medicinar - fizioterapeut - 180 ECTS
 4. Diplomirani sanitarni inženjer - 180 ECTS
 5. Diplomirani medicinskolaboratorijski inženjer - 180 ECTS

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) - 240 ECTS
 – sa ili bez užeg usmjerenja/specijalističkog stepena

 1. Diplomirani medicinar (sestra) zdravstvene njege - 240 ECTS
 2. Diplomirani menadžer zdravstvene zaštite - 240 ECTS
 3. Diplomirani medicinar - fizioterapeut - 240 ECTS
 4. Diplomirani sanitarni inženjer - 240 ECTS
 5. Diplomirani medicinsko-laboratorijski inženjer- 240 ECTS

c/ Akademske master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine
 godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom magistarskog rada)
Studijski program Sestrinstvo Master zdravstvene njege

 1. Master zdravstvene njege - 300 ECTS
 2. Master zdravstvene njege - 300 ECTS (... u oblasti užeg usmjerenja /specijalizacije)

Studijski program Menadžment u zdravstvu

 1. Master menadžmenta u zdravstvu i menadžmenta zdravstvene zaštite - 300 ECTS
 2. Master menadžmenta u zdravstvu i menadžmenta zdravstvene zaštite - 300 ECTS (... u oblasti užeg usmjerenja)

Studijski program Sanitarni inženjering

 1. Master sanitarnog inženjerstva - 300 ECTS
 2. Master sanitarnog inženjerstva - 300 ECTS (... u oblasti užeg usmjerenja)

Saznajte više >>

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

*TVOJ PROJEKAT ZA BUDUĆNOST*

STUDIJSKI PROGRAMI

 1. Poslovna informatika
 2. Nastavnička informatika
 3. Računarska multimedija i grafika (novi studijski program)
 4. Inženjering informacionih tehnologija (novi studijski program) sa usmjerenjima:
   • Programiranje i softversko inženjerstvo
   • Računarska bezbjednost i zaštita informacija

Akademska zvanja
a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

 1. Diplomirani informatičar - 180 ECTS
 2. Diplomirani profesor tehničkog obrazovanja i informatike - 180 ECTS
 3. Diplomirani informatičar - računarska multimedija i grafika - 180 ECTS
 4. Diplomirani inženjer računarstva i informatike – 180 ECTS

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/lističkog stepena

 1. Diplomirani informatičar - 240 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja)
 2. Diplomirani profesor računarstva i informatike - 240 ECTS
 3. -
 4. Diplomirani inženjer računarstva i informatike – 240 ECTS
    • u oblasti softverskog inženjerstva
    • u oblasti računarske bezbjednosti

c/ Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom magistarskog rada)
Studijski programi: Poslovna informatika- inženjering informacionih tehnologija

 1. Master računarstva i informatike - 300 ECTS
 2. Master računarstva i informatike - 300 ECTS (... u oblasti užeg usmjerenja / specijalizacije)

d/Doktorske studije trećeg ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara)

Studijski program

 • Informacioni sistemi u komunikacijama i logistici

Naučna oblast:
 • Inženjerstvo i tehnologija
 • Prirodne nauke
  Naučno polje:
 • Informaciono inženjerstvo
 • Sistemski inženjering
Naučno zvanje:
DOKTOR NAUKA IZ RAČUNARSTVA I INFORMATIKE

Partneri u izvođenju studija:

 • Saobraćajni fakultet u Doboju;
 • Univerzitet u Istočnom Sarajevu;
 • Saobraćajni fakultet,
 • Univerzitet u Beogradu

Saznajte više >>


SAOBRAĆAJNI FAKULTET

*Tvoj najsigurniji put do cilja*

 

STUDIJSKI PROGRAMI

Drumski saobraćaj i transport
(Traffic & Transportation Engineering)

Akademska zvanja
a/ Studij prvog ciklusa u trajanju od 3 godine
(6 semestara) – 180 ECTS
1. Diplomirani inženjer saobraćaja - 180 ECTS (Bachelor of Traffic Engineering - BTE)
b/ Studij prvog ciklusa u trajanju od 4 godine
(8 semestara) – 240 ECTS
1. Diplomirani inženjer saobraćaja - 240 ECTS, (Bachelor of Traffic Engineering – specialist in Road and City Transport (BTE spec. in road & city transport)

Saznajte više >>


FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

*STO VIŠE ZNAŠ, VIŠE ĆEŠ DA SE USUDIŠ*

STUDIJSKI PROGRAMI

 1. Preduzetnički menadžment
 2. Menadžment bankarstva, fi nansija i trgovine
 3. Menadžment javne uprave

Akademska zvanja
a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) - 180 ECTS

 1. Diplomirani ekonomista - 180 ECTS
 2. Diplomirani ekonomista - 180 ECTS
 3. Diplomirani ekonomista - 180 ECTS - menadžer javne uprave

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine  (8 semestara)- 240 ECTS sa ili bez užeg usmjerenja/
 specijalističkog stepena

 1. Diplomirani ekonomista - 240 ECTS
  (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)
 2. Diplomirani ekonomista - 240 ECTS
  (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja iz bankarstva, fi nansija, trgovine...)
 3. Diplomirani ekonomista- menadžer javne uprave- 240 ECTS
  (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja)

c/ Master studije drugog ciklusa u trajanju  od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS
 (sa odbranom magistarskog rada)
Studijski programi
(1) Preduzetnički menadžment

 1. Master ekonomije - 300 ECTS
 2. Master ekonomije - 300 ECTS (... u oblasti užeg usmjerenja /specijalizacije)

(2) Menadžment bankarstva, finansija i trgovine

 1. Master ekonomije - 300 ECTS
 2. Master ekonomije - 300 ECTS (...u oblasti užeg usmjerenja iz bankarstva, fi nansija, trgovine)

Saznajte više >>

d/ Doktorske studije trećeg ciklusa - 480 ECTS u trajanju od 3 godine (6 semestara)

  Studijski program
 • Ekonomija - Studijski modul: Poslovno upravljanje u logistici
 • Naučna oblast - Ekonomija - Društvene nauke nauke
 • Naučno polje - Menadžment - Logistika - Operaciona istraživanja
 • Naučno zvanje Doktor ekonomskih nauka - 480 ECTS

Studijski programi

FAKULTET PRAVNIH NAUKA

*Pravo je univerzalno*

STUDIJSKI PROGRAMI

 1. Opšte-pravni studijski program
 2. Poslovno pravo

Akademska zvanja

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS
 1. Diplomirani pravnik - 180 ECTS
 2. Diplomirani pravnik poslovnog prava - 180 ECTS
b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/ specijalističkog stepena
 1. Diplomirani pravnik - 240 ECTS
  (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)
 2. Diplomirani pravnik poslovnog prava - 240 ECTS
  (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)
c/ Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom magistarskog rada)
Studijski programi: Opšte-pravni studijski program
 1. Master prava
 2. Master prava (... u oblasti užeg usmjerenja /specijalizacije

Saznajte više >>

FAKULTET FILOLOŠKIH NAUKA

*IZABERI I TI RUSKI JEZIK I PRIBLIŽI NAM RUSIJU*

STUDIJSKI PROGRAMI

 1. Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika - Akademski studij prvog ciklusa - 180 ECTS u trajanju od 3 godine (6 semestara)
 2. Ruski jezik

Akademska zvanja

 1. Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika- (trogodišnji studiji prvog ciklusa)
  Diplomirani profesor-prevodilac ruskog jezika - 180 ECTS
 2. Diplomirani profesor ruskog jezika i književnosti - 240 ECTS
  Diplomirani profesor ruskog jezika i književnosti - 240 ECTS (diplomirani filolog - prevodilac)

Saznajte više >>

c/ Master studije drugog ciklusa u trajanju  od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS
 (sa odbranom magistarskog rada)
Studijski programi
(1) Ruski jezik

 1. Master ruskog jezika i književnosti - 300 ECTS

FAKULTET SPORTSKIH NAUKA

*POSTANI I TI DIO naŠEG TIMA*

STUDIJSKI PROGRAMI

 1. Sportski menadžment
 2. Sportski trener
 3. Pedagoško-nastavni studijski program u sportu

AKADEMSKA ZVANJA
a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine
 (6 semestara) – 180 ECTS

 1. Diplomirani menadžer u sportu - 180 ECTS
  (Studijski program: Sportski menadžment)
 2. Diplomirani trener - 180 ECTS
  (Studijski program: Sportski trener)

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)
 – 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/specijalističkog stepena

 1. Diplomirani menadžer u sportu - 240 ECTS
  (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)
 2. Diplomirani trener - 240 ECTS
  (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)
 3. Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja - 240 ECTS
  (... u oblasti užeg usmjerenja /specijalizacije)

c/ Studije studije drugog ciklusa
 u trajanju od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom master rada)

 1. Sportski menadžment
  - Master sportskog menadžmenta - 300 ECTS Sport u ciljanim grupama
  - Sport u ciljanim grupama Master sporta - 300 ECTS

Saznajte više >>

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

1. Četiri svjedočanstva srednje škole (Original ili ovjerena kopija)
2. Diploma o završnom ispitu (Original ili ovjerena kopija)
3. Rodni list (Original ili ovjerena kopija)
4. Kopija lične karte
5. Dvije fotografije
6. Uplatnica prve rate ili ukupnog iznosa školarine
7. Ugovor o studiranju


POPUNITE SLJEDEĆI UPISNI MATERIJAL

1. Izjava o autorskim pravima .pdf
2. Prijavni semestralni list . pdf
3. Upisni list
4. Ugovor o studiranju
5. Prijavni list - preuzeti u studentskoj sljužbi


ZA PREPIS STUDENTA SA DRUGOG FAKULTETA JE POTREBNO DOSTAVITI

1. Rodni list
2. Diploma SSS
3. Svjedočanstva SSS ( I ,II, III i IV  razred )
4. Kopija lične karte
5. Dvije fotografije
6. Prepis ocjena sa fakulteta na kojem je studirao
7. Uvjerenje o statusu studenta
8. Molba za nastavak studija i priznavanje ispita
9.Ovjeren  nastavni  plan  i  program


ZA UPIS STUDENATA KOJI IMAJU DIPLOMU VIŠE ŠKOLE JE POTREBNO:

1.Rodni list
2. Diploma SSS
3. Diploma više škole
4. Uvjerenje o položenim ispitima
5. Kopija lične karte
6. Dvije fotografije
7. Molba za nastavak studija
8. Ovjeren  nastavni  plan  i  program