Dekan i 16 profesora  Ekonomskog fakulteta iz Subotice i predstavnici Ekonomskog fakulteta iz Rijeke posjetili su Panevropski Univerzitet, 27. marta 2015. godine. Sa pomenutim fakultetima „Apeiron“  je nedavno potpisao sporazume o saradnji u kojima je akcenat zajednička organizacija doktorskih studija u oblasti ekonomije.