FAKULTET FILOLOŠKIH NAUKA

*IZABERITE I TI RUSKI JEZIK I PRIBLIŽI NAM RUSIJU*

Ruski jezik :: Ciljevi sposobnosti

Generičke sposobnosti studenta pretpostavljaju sljedeče vještine i sposobnosti:

a/ Sposobnost analize (koja pretpostavlja sposobnosti):

 • Identifikacije tehničko-tehnološkog i poslovnog okruženja u kojem se odvija rješavanje problema;
 • Definisanje pretpostavki i ciljeva za rješavanje problema;
 • Utvrđivanje resursa i kompetencija koji su neophodni da bi se riješio problem;

b/ Sposobnost izbora;

 • Sposobnost donošenja odluka;
 • Svijest o stepenu neizvjesnosti i rizicima koji su vezani za donošenje odluke;
 • Uviđanje implikacija i konsekveci koje donosi izbor;
 • Sposobnost argumentovanja i odbrane odluke.

c/ Sposobnost implementacije pretpostavlja:

 • Planiranje i organizaciju za izvršenje poslova / zadataka
 • Odgovarajuće podešavanje parametara
 • Izbor opcije i donošenje odluke
 • Argumentovanje i sprovođenje odluke
 • Razumjevanje i svjesnost
 • Vještine rukovođenja

U okviru studija stvoreni su temelji za doživotnu profesionalnu mobilnost i permanentni stručni razvoj.

‹ prethodna strana