FAKULTET FILOLOŠKIH NAUKA

*IZABERITE I TI RUSKI JEZIK I PRIBLIŽI NAM RUSIJU*

Ruski jezik :: Ciljevi vještina

Savladavanjem studijskog programa student stiče temeljno poznavanje i razumjevanje inženjerskih disciplina u saobračajnoj i transportnoj struci, kao i sposobnost rješavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka. Obzirom na interdisciplinarni karakter studijskog programa posebno 32 je važna sposobnost povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihova primjena.

Program, nadalje, omogućuje da se stečena znanja primene u radu sa raznim tipovima teksta, njegovim prevodom i redakturom, da se steknu veštine simultanog prevođenja sa ruskog i na ruski jezik, veština poslovne komunikacije na ruskom jeziku i sastavljanja dokumentacije. Usvajanje programskih sadržaja omogućuje da se razvije sposobnost prikupljanja materijala u izučavanim oblastima, samostalne analize i pisanja teksta iz struke, argumentacije sopstvenih zaključaka.

Nastavni modul omogućuje sticanje znanja i veštine izvođenja nastave ruskog kao stranog jezika, izbora udžbeničke literature i pripreme didaktičkih materijala, kao i sticanje veštine korišćenja informacione tehnologije u date svrhe. Filološki modul omogućuje formiranje osnove za dalje studiranje filologije na diplomskim akademskim studijama i sticanje prevodilačkih kompetencija, sa akcentom na poslovnoj komunikaciji.

‹ prethodna strana