FAKULTET FILOLOŠKIH NAUKA

*IZABERITE I TI RUSKI JEZIK I PRIBLIŽI NAM RUSIJU*

Ruski jezik :: Kompetencije

Savladavanjem studijskog programa student stiče temeljno poznavanje i razumjevanje inženjerskih disciplina u saobračajnoj i transportnoj struci, kao i sposobnost rješavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka. Obzirom na interdisciplinarni karakter studijskog programa posebno 32 je važna sposobnost povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihova primjena.

Pored osnovnih kompetencija, koje karakterišu saobraćajnu struku, treba istaći i značaj multidisciplinarnosti studijskog programa sa aspekta rada u javnim službama (ministarstva, lokalne samouprave, javna preduzeća). Inženjeri saobraćaja sa stečenim kvalitetnim znanjima iz više različitih oblasti inženjerstva, koji su uz to osposobljeni da analitički sagledavaju probleme i da deduktivno izvode zaključke, sa razvijenim sposobnostima za timski rad, predstavljaju bitan kohezioni činilac u državnim službama zaduženim za prostorno i urbanističko planiranje i izgradnju i saobraćajnu infrastrukturu.

Studenti su osposobljeni da projektuju, organizuju i upravljaju transportnim sistemima. Tokom školovanja student stiče sposobnost da samostalno vrši eksperimente, statističku obradu dobijenih podataka kao i da formuliše i donese odgovarajuće poslovne i tehničko-tehnološke odluke. Svršeni studenti "Saobraćaja i transporta" stiču znanja kako da ekonomično koriste prirodne resurse u skladu sa principima održivog razvoja. Posebno se obraća pažnja na razvoj sposobnosti za timski rad i razvoj profesionalne etike.

‹ prethodna strana