Studenti Fakulteta zdravstvenih nauka na 2. međunarodnom kongresu fizioterapeuta BiH u Sarajevu, 14. maj 2016. godina.