FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

*ŠTO VIŠE ZNAŠ, VIŠE ĆEŠ DA SE USUDIŠ*

Menadžment bankarstva, finansija i trgovine :: Ciljevi vještina

Obrazovni ishodi bi trebali studentima bankarstva da daju opšte vještine da formulišu:

  • Pitanja koja se odnose na pozadinu problema; 
  • Istraživačka pitanja; 
  • Metodologiju rješavanja problema 
  • Analizu problema 
  • Zaključke vezane za elaboriranje problema 
  • Preporuke vezane za rješavanje problema 
  • Izvore za dalju elaboraciju problema 
  • Orkestriranje i harmoniziranje timova koji rješavaju problem 
  • Prezentaciju problema i komunikaciju u vezi sa problemom 

Na osnovu obrazovnog profila menadžera i menadžera specijaliste bankarstva, finansija i trgovine, u domenu diplomskog i postdiplomskog studija Univerzitet je kreirao veliki broj operativnih i primjenjenih usmjerenja/subspecijalizacija, koje kvalifikuju studente za stručne i upravljačke poslove u malim i srednjim bankama i drugim finansijskim ustanovama i institucijama, kao i različitim tipovima trgovačkih organizacija u domenu maloprodaje i veleprodaje, za rad u uvozno-izvoznim trgovačkim preduzečima, korporacijama i velikim poslovnim sistemima koji dio poslovanja ostvaruju u domenu finansiranja, specijaliziranim marketing agencijama, investicionim fondovima, konzultantskim agencijama, javnim ustanovama, berzama i brokerskim agencijama.

‹ prethodna strana