FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

*ŠTO VIŠE ZNAŠ, VIŠE ĆEŠ DA SE USUDIŠ*

Menadžment bankarstva, finansija i trgovine
Deskriptori studija

Stručnjaci iz oblasti bankarstva, finansiranja i trgovine istražuju, unapređuju i razvijaju spoznaje, teorije i metode te primjenjuju znanja iz specifičnih oblasti ekonomije kao što su: aktuarska ekonomija, ekonometrija, finansije, bankarstvo, trgovina, menadžment i ostalih primjenjenih društvenih nauka, te pružaju specijalističke vitalne usluge vezane za bankarske i finansijske poslove i sve domene trgovinskih poslova za zadovoljavanje potreba pojedinaca, lokalnih zajednica i privrednog sistema kao cjeline.

Ekonomisti u oblasti bankarstva, finansiranja i trgovine vode i istraživanja sa ciljem unapređivanja i razvijanja ekonomskih spoznaja, teorija i operativnih metoda koje se koriste za razumijevanje i opisivanje kretanja na međunarodnom i domaćem tržištu bankarskih proizvoda i usluga, finansijskom tržištu kapitala, tržištu novca i derivata novca, tržištu komercijalnih roba i usluga, te savjetuju o primjeni znanja za izradu investicionih projekta i razvojnih projekata bankarskih i finansijskih organizacija i ustanova.

Ti poslovi uključuju:

  • proučavanje, savjetovanje i bavljenje različitim ekonomskim aspektima u oblasti bankarstva i finansiranja poput plasmana kapitala i hartija od vrijednosti, marketinških metoda, domaćih i međunarodnih trendova na finansijskom tržištu i tržištu kapitala, monetarne i fiskalne politike, politike cijena i potrošnje; 
  • prikupljanje, analiziranje i tumačenje ekonomskih podataka u monetarnoj i finansijskoj oblasti pomoću ekonomskih agregata i različitih statističkih i ostalih metoda; 
  • savjetovanje o ekonomskoj politici i smjeru aktivnosti koje je potrebno slijediti u svjetlu proteklih, sadašnjih i prognoziranih ekonomskih pokazatelja i trendova; 
  • pripremu studija i izvještaja; 
  • srodne poslove; 
  • nadzor drugih radnika.

‹ prethodna strana