FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

*ŠTO VIŠE ZNAŠ, VIŠE ĆEŠ DA SE USUDIŠ*

Menadžment javne uprave :: Akademska zvanja

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

  • Diplomirani ekonomista - menadžer javne uprave - 180 ECTS
    (Studijski program: Menadžment javne uprave)

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/ specijalističkog stepena

  • Diplomirani ekonomista - menadžer javne uprave - 240 ECTS
    (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja)

Saznajte više...

‹ prethodna strana