FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

*ŠTO VIŠE ZNAŠ, VIŠE ĆEŠ DA SE USUDIŠ*

Menadžment javne uprave :: Ciljevi sposobnosti

Studenti bi trebali da su u stanju:

  • Da koriste i procjenjuju alate za analizu javnih institucija, upravnih organa i organizacija i njihovog društvenog i institucionalnog okruženja;  
  • Da rade u specifičnim oblastima djelatnosti organa uprave i da do određenog novoa specijaliziraju tu oblast;  
  • Da naprave vezu sa ostalim funkcijama u domenu uprave   
  • Da poseduju samosvijest  
  • Da argumentuju principe koje koriste u pronalaženju rješenja za probleme uglavnom na operativnom i taktičkom nivou;  
  • Da odbrane predloženo rješenje;  
  • Da su pripremljeni za donošenje odluka uglavnom na operativnom i taktičkom nivou.

‹ prethodna strana