FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

*ŠTO VIŠE ZNAŠ, VIŠE ĆEŠ DA SE USUDIŠ*

Menadžment javne uprave :: Ciljevi vještina

Na osnovu obrazovnog profila menadžera i menadžera specijaliste javne uprave, u domenu diplomskog i postdiplomskog studija Univerzitet je kreirao veliki broj operativnih i primjenjenih usmjerenja/subspecijalizacija, koje kvalifikuju studente za stručne i upravljačke poslove u specijaliziranim marketing agencijama, konzultantskim agencijama, organima lokalne uprave i organima državne uprave, javnim ustanovama, nevladinim i neprofitnim organizacijama, političkim organizacijama, agencijama koje se bave odnosima sa javnošču, te firmama koje se bave informacionim tehnologijama.

Diplomirani studenti i diplomirani studenti-specijalisti javne uprave na studijskom programu javne uprave osposobljeni su za prestižna zanimanja: menadžeri državne uprave, administratori institucionalnih sistema i sistema javne uprave, budžetski eksperti i menadžeri javnih finansija, menadžeri odnosa s javnošću, menadžeri kadrovskih poslova, komunikolozi i medijski analitičari, sistem-analitičari i menadžeri-projektanti informacionih sistema javne uprave, menadžeri obrazovanja, kulture i umjetnosti, menadžeri–savjetnici političkih partija, eksperti za Evropsku uniju.

U okviru studija stvoreni su temelji za doživotnu profesionalnu mobilnost i permanentni stručni razvoj.

‹ prethodna strana