FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

*ŠTO VIŠE ZNAŠ, VIŠE ĆEŠ DA SE USUDIŠ*

Menadžment javne uprave :: Deskriptori studija

U studijskom programu "Menadžment javne uprave" obrazuju se stručnjaci u oblasti javne uprave (lokalne uprave i samouprave te javnih ustanova sa upravnim ovlaštenjima) koji po zakonskim ovlaštenjima obavljaju specifične upravnopravne poslove koji se odnose na lična stanja građana, udruženja građana, popisa birača, upravni postupak, nadzor nad provođenjem upravnog postupka i drugostepeni upravni postupak, u skladu sa djelokrugom rada pojedinoga tijela državne uprave ili kancelarije.

Ti poslovi uključuju:

  • poslove propisane zakonom o upravnom postupku; 
  • rješavanje predmeta u prvom i drugom stepenu upravnog postupka; 
  • organizovanje poslova upravnih evidencija i propisanih popisa; 
  • srodne poslove u skladu sa djelokrugom rada pojedinog tijela državne uprave; 
  • izradu propisanih javnih isprava; 
  • nadzor zakonitosti i efikasnosti rada drugih službenika.

‹ prethodna strana