FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

*ŠTO VIŠE ZNAŠ, VIŠE ĆEŠ DA SE USUDIŠ*

Preduzetnički menadžment :: Ciljevi sposobnosti

Diplomirani studenti i diplomirani studenti-specijalisti poslovne ekonomije na studijskom programu preduzetništva su osposobljeni za obavljanje sljedećih poslova:

 • menadžeri–rukovodioci u svim nivoima poslovnog i korporativnog organizovanja,
 • menadžeri revitalizacije i reinžinjeringa preduzeća u krizi,
 • menadžeri razvoja projekata i investicioni menadžeri,
 • analitičari i savjetnici za malo preduzetništvo i poslovne inkubatore,
 • menadžeri poslovnih informacionih sistema,
 • eksperti računovodstvenog menadžmenta i menadžeri poslovnih finansija,
 • savjetnici za tržišno poslovanje,
 • poreze i berzansko poslovanje,
 • menadžeri razvoja novih proizvoda i razvoja ekspertnih timova,
 • menadžeri kontrole kvaliteta,
 • marketolozi,
 • stručni saradnici na istraživanju i planiranju, te savjetnici za kontrolu i reviziju tržišnog poslovanja.

U okviru studija stvoreni su temelji za doživotnu profesionalnu mobilnost i permanentni stručni razvoj.

‹ prethodna strana