FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

*ŠTO VIŠE ZNAŠ, VIŠE ĆEŠ DA SE USUDIŠ*

Preduzetnički menadžment :: Ciljevi vještina

Studenti bi trebali da su u stanju: 

 1. Da koriste i procjenjuju alate za analizu kompanje i njenog poslovnog okruženja;
 2. Da rade u specifičnim oblastima djelatnosti kompanije i da do određenog novoa specijaliziraju tu oblast;
 3. Da naprave vezu sa ostalim funkcijama u preduzeću;
 4. Da poseduju samosvijest;
 5. Da argumentuju principe koje koriste u pronalaženju rješenja za probleme uglavnom na operativnom i taktičkom nivou;
 6. Da odbrane predloženo rješenje;
 7. Da su pripremljeni za donošenje odluka uglavnom na operativnom i taktičkom nivou.

Studenti studija drugog ciklusa studijskog programa "Preduzetnički menadžment" bi trebali da posjeduju:

 1. Kompetencije prvog ciklusa;
 2. Vještine koje im omogućavaju da učestvuju u donošenju strategijskih odluka;
 3. Sposobnosti za vođeno istraživanje;
 4. Sposobnost samostalnog i nezavisnog rada;
 5. Vještinu holističkog (sinergijskog) prosuđivanja i sposobnost kritične procjene strategijskih odluka;
 6. Vještinu da se sprovedu neophodne promjene;
 7. Međunarodnu mobulnost i razumjevanje različitih kultura.

Na osnovu obrazovnog profila menadžera i menadžera specijaliste poslovne ekonomije, u domenu diplomskog i postdiplomskog studija Univerzitet je kreirao veliki broj operativnih i primjenjenih usmjerenja/subspecijalizacija, koje kvalifikuju studente za stručne i upravljačke poslove u malim porodičnim preduzećima, kompanijama, korporacijama i velikim poslovnim sistemima, specijaliziranim marketing agencijama, investicionim fondovima, konzultantskim agencijama.

‹ prethodna strana