FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

*ŠTO VIŠE ZNAŠ, VIŠE ĆEŠ DA SE USUDIŠ*

Preduzetnički menadžment :: Deskriptori studija

Stručnjaci iz oblasti poslovne ekonomije istražuju, unapređuju i razvijaju spoznaje, teorije i metode, te primjenjuju znanja iz ekonomije, sociologije, i ostalih primjenjenih društvenih nauka, te pružaju ekonomske, poslovne, upravljačke i menadžerske usluge za zadovoljavanje potreba pojedinaca i različitih oblika poslovnih i privrednih asocijacija i organizacija.

Ti poslovi uključuju: kreiranje i primjenu rješenja za trenutne ili očekivane ekonomske, političke i socijalne probleme; istraživanje i analizu ekonomskih agregata u funkciji kreiranja ekonomske i poslovne mikro i makro politike i unapređenja poslovnih djelatnosti, proučavanje ekonomskog ponašanja individua i privrednih društava; pružanje ekonomsko-socijalnih usluga; izradu ekonomskih analiza i projekata i studija slučaja. Ti poslovi mogu uključivati i nadzor nad ostalim saradnicima.

Ekonomisti vode istraživanja sa ciljem unapređivanja i razvijanja ekonomskih spoznaja, teorija i operativnih metoda koje se koriste za razumijevanje i opisivanje kretanja na međunarodnom i domaćem tržištu roba, usluga i rada te savjetuju o primjeni znanja za izradu prijedloga ekonomske politike i za rješenja postojećih i prognoziranih ekonomskih problema.

Ti poslovi uključuju:

a) proučavanje, savjetovanje i bavljenje različitim ekonomskim aspektima poput proizvodnje, marketinških metoda, domaćih i međunarodnih tržišnih trendova, monetarne i fiskalne politike te politike cijena, zapošljavanja, dohotka, produktivnosti i potrošnje;

b) prikupljanje, analiziranje i tumačenje ekonomskih podataka pomoću ekonomskih teorija i različitih statističkih i ostalih metoda;

c) savjetovanje o ekonomskoj politici i smjeru aktivnosti koje je potrebno slijediti u svjetlu proteklih, sadašnjih i prognoziranih ekonomskih pokazatelja i trendova;

d) pripremu studija i izvještaja;

e) srodne poslove;

f) nadzor drugih radnika.

‹ prethodna strana