Panevropski univerzitet Apeiron

Sa naučne Konferencije u Grčkoj

    Dekan Fakulteta filoloških nauka, prof. dr Larisa Čović


    Akademik, prof.dr Branimir Čović


    Sa rektorom Međunarodnog slovenskog Univerziteta “Gavrilo Romanović Deržavin”