FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

 

Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom magistarskog rada)
Studijski programi:

1. Poslovna informatika- inženjering informacionih tehnologija

  1. Master računarstva i informatike
  2. Master računarstva i informatike (... u oblasti užeg usmjerenja /specijalizacije)
(Oblasti: Projektovanje i razvoj informacionih sistema, Menadžment inf. sistema javne uprave, Administracija i menadžment računarskih mreža, Softverski inženjering, Elektronsko poslovanje, Računarska grafika i dizajn, WEB programiranje i dizajn, Upravljanje informacijama, Menadžment bezbjednosti IS - kripto & cyber zaštita, Arhitektura, organizacija i održavanje računarskih sistema, Ekspertni sistemi,...)

 

Dozvola za izvođenje studijskog programa II ciklus FIT

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

Pravila studiranja na drugom ciklusu

Ugovor o studiranju

Zahtjev za odobravanje teme i imenovanje mentora

Individualni nastavni plan i program master studij Apeiron template IPP master-01

Individualni nastavni plan i program master studij-primjer popunjenog obrasca

Gantogram istraživanja-master studij Apeiron-template gant-1

Gantogram istraživanja-master studij Apeiron-primjer popunjenog obrasca

Dijagram toka realizacije master studija i izrade master rada DTM02-2012. Apeiron.

Dijagram toka realizacije master studija i izrade master rada DTM01-2012. Apeiron.

Syllabus  nastavnog  predmeta

Syllabus Projektni menadzment master studij-primjer