„APEIRON“ ZA UGROŽENE UPLATIO 10 000 MARAKA

Panevropski univerzitet uplatio je 10 000 KM donatorske pomoći na račun Ministarstva finansija koji je Vlada Republike Srpske otvorila za posebne namjene za poplavom ugroženo stanovništvo u Republici Srpskoj, pri NLB Razvojnoj banci a.d. Banja Luka. Više od pet hiljada konvertibilnih maraka prikupili su profesori i za taj novac kupljena su sredstva za čišćenje, higijenu za djecu i odrasle, hrana i odjeća. Uz pomoć koju su prikupili studenti i učenici Srednjoškolskog centra „Gemit-Apeiron“, na poziv Studentskog parlamenta Panevropskog univerziteta, sve je uručeno stanovništvu Doboja. Po tri hiljade konvertibilnih maraka dobili su i radnici Panevropskog univerziteta, čija je imovina uništena u prirodnoj stihiji. „Apeiron“ je pomogao i u ljudstvu i na poziv gradonačelnika Banje Luke, „Apeironovi“ radnici su svom gradu pomogli čišćenjem pojedinih poplavljenih naselja.

STUDENTI, UČENICI I NASTAVNICI POMAŽU RADOM I SREDSTVIMA

Studentski parlament, učenici Srednjoškolskog centra „Gemit-Apeiron“, zajedno sa nastavnicima i zaposlenima, prikupili su humanitarnu pomoći za poplavljena područja. Sredstva za čišćenje, higijenu za djecu i odrasle i ostale neohodne potrepštine, dostavljeni su na poplavljeno područje u Doboju. Istovremeno, studenti treće godine Fakulteta zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta „Apeiron“ sa studijskog programa Sanitarni inženjering sa radnicima firme „EKO- BeL“ bili su angažovani na čišćenju i dezinfekciji poplavljenih prostora na području Priječana, Česme, Lazareva i Trna. Prema riječima prodekana Fakulteta zdravstvenih nauka prof. dr Bogoljuba Antonića studenti su kao buduću stručnjaci u toj oblasti, samoinicijativno tražili da budu angažovani na saniranju posljedica od elementarne nepogode. Dragana Petrušić, potpredsjednik Studentskog parlamenta već četiri dana radi u ekipi Eko Bela i kaže da posao sanitarno ekološke zaštite na poplavljenim terenima traje od jutra do mraka. Naši studenti su do sada sa EKO-BeLom bili angažovani u 650 domaćinstava i radili sa ekipama koje su angažovane na asanaciji terena, čišćenju i dezinfekciji, deratizaciji i dezinsekciji. Ovo je dragocjeno iskustvo, najbolja studentska praksa, jer smo naučili mnogo poslova za koje se inače školujemo i osposobljavamo.Posebno smo srećni što doprinosimo postepenom vraćanju u život poplavljenih domaćinstava. Vladimir Šušnjar, direktor EKO- BeLa naglašava da su se studenti odlično prilagodili kriznoj situaciji i da su upoznali kako djeluje sistem u kriznim situacijama. Studenti su zajedno sa našim stručnjacima, prošli cijeli proces od pripreme timova, rada sa sredstvima, do angažovanja na terenu. Izuetno su vrijedni i zainteresovani i rade ukorak sa nama, pa nam je zadovoljstvo da ih praktično naučimo da rade stručne poslove.