Raketni motor za prvi let čovjeka na mjesec - rektor Voronješkog državnog tehničkog univerziteta i naši profesori

Prof.dr Branimir Čović, prof. dr A.N. Morozov, prof.dr Esad Jakupović i prof.dr V.L. Popov

Rijeka Voronjež

Naši profesori sa prof.dr  I.E. Esaulenkom, rektorom Voronješkog medicinskog univerziteta