FAKULTET PRAVNIH NAUKA

*PRAVO JE UNIVERZALNO*

Opšte pravo :: Ciljevi izbornog i fakultativnog programa

Student slobodno bira izborne predmete iz studijskog programa za kojeg se opredjelio, ili iz drugih studijskih programa organizovanih na Panevropskom univerzitetu, ukoliko su međusobno kompatibilni. (član 56 Statuta)


U skladu sa opredjeljenjem Panevropskog univerziteta da uvede savremeni evropski i američki pristup u razvoju studijskih programa, uveden je pored obaveznog još i izborni i fakultativni program koji zajedno čine jedinstven studijski program akademske godine studija. Studentu je omogućena sloboda i inicijativa da samostalno odabere izborne i fakultativne predmete u okviru multidisciplinarnih studijskih grupa, stičući specifična znanja i vještine i dizajnirajući na taj način samostalno do jedne petine svog studijskog programa.

Izborni program zajedno sa obaveznim programom čini studijski program školske godine u okviru kojeg se stiče zakonski cenzus od 60 ECTS kredit-bodova odn. 75 ECTS kredit-bodova u režimu tzv. intenzivnih studija. To znači da je student dužan da iz izvora predviđenih za izborni program stekne planirani broj kredit-bodova, ali sadržaj svog izbornog programa može da planira slobodno, kao ličnu kreaciju u okviru pravila definisanih u nastavnom planu izbornog programa.

Dizajniranjem svog izbornog programa student može da postigne sljedeće ciljeve u individualizaciji vlastitog studija:

  • da stekne specifična znanja odn. vještine koji nisu u okviru njegovog obaveznog programa, a za koje ima lični afinitet ili će mu trebati u nastavku studija i u profesionalnoj karijeri;
  • da realizuje interdisciplinarni studij kombinujući različite uže naučne oblasti tokom studija, potvrđujući time svestranost vlastite ličnosti;
  • da u kombinaciji sa fakultativnim programom u režimu intenzivnog studija odn. uz dodatni semestar/godinu studija stekne pored osnovne diplome i drugu diplomu u komplementarnoj studijskoj oblasti;
  • da stekne odgovarajuću subspecijalizaciju u okviru svoje studijske grupe čiji se naziv referencira u tekstu njegove diplome;
  • da tokom studija lakše prelazi sa matične studijske grupe na druge studijske grupe locirane na drugim fakultetima Panevropskog univerziteta smanjujući diferencijalni program (koji se komisijski definiše prilikom prelaska na nekomplementarnih studijskih grupa);
  • da se kroz izborni program pripremi za prelazak na drugu visokoškolsku ustanovu ili za nastavak studija u zemlji ili u inostranstvu.

‹ prethodna strana