FAKULTET PRAVNIH NAUKA

*PRAVO JE UNIVERZALNO*

Opšte pravo :: Ciljevi sposobnosti

Studenti bi trebali da su u stanju:

Da koriste i procjenjuju alate za analizu primjene pravnih instituta u pravnim sporovima i normativnoj izgradnji, analizu funkcija javnih institucija, pravosudnih i upravnih organa i organizacija i njihovog društvenog i institucionalnog okruženja;

  • Da rade u specifičnim oblastima djelatnosti organa pravosuđa i javne uprave i da do određenog novoa specijaliziraju tu oblast; 
  • Da naprave vezu sa ostalim funkcijama u domenu normativnih i pravnih poslova;
  • Da posjeduju samosvijest; 
  • Da argumentuju principe koje koriste u pravnim sporovima i pronalaženju rješenja metodama medijacije na operativnom i taktičkom nivou; 
  • Da su osposobljeni da odbrane predložena rješenja u pravnim sprovima; 
  • Da su pripremljeni za donošenje odluka, uglavnom na operativnom i taktičkom nivou.

‹ prethodna strana