FAKULTET PRAVNIH NAUKA

*PRAVO JE UNIVERZALNO*

Opšte pravo :: Izvori izbornog programa

Obavezni, izborni i fakultativni program, zajedno čine jedinstven studijski program akademske godine studija. Student je dužan da obaveznim predmetima studijskog programa kojeg je upisao i izbornim programom za kojeg se opredjelio, ostvari najmanje 60 ECTS bodova u školskoj godini. (član 56 Statuta)

Student Panevropskog univerziteta, tokom jedne školske godine, po svim programskim i studijskim
osnovama (redovni program, izborni program, fakultativni program, diferencijalni program) ne može
steči više od 75 ECTS kredit-bodova. (član 56 Statuta)

Izborni i fakultativni program studija predstavlja dio Nastavnog plana i programa Fakulteta i Univerziteta.
Student dizajnira izborni program i po tom osnovu stiče ECTS bodove iz više izvora:

  • polaganjem izvornih izbornih predmeta koji su specifični i planirani u svakoj studijskoj grupi;
  • polaganjem predmeta (obaveznih i izbornih) iz kompatibilnih studijskih grupa;
  • komisijskim priznavanjem ispita položenih na drugim visokoškolskim ustanovama;
  • izradom i odbranom seminarskih i drugih studentskih radova;
  • izradom i objavljivanjem radova u relevantnim stručnim i naučnim publikacijama;
  • referati ili koreferati na stručnim i naučnim skupovima;
  • radna i stručna praksa u preduzećima, agencijama i ustanovama;
  • klinička i laboratorijska praksa u odgovarajućim ustanovama;
  • učešćem u radu na stručnim ili naučno-istraživačkim projektima;
  • autorstvom u inovacijama i patentima ... koji su zvanično priznati odn. certificirani;

‹ prethodna strana