FAKULTET PRAVNIH NAUKA

*PRAVO JE UNIVERZALNO*

Poslovno pravo :: Akademska zvanja

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

  • Diplomirani pravnik poslovnog prava - 180 ECTS

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/ specijalističkog stepena

  • Diplomirani pravnik poslovnog prava - 240 ECTS
    (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)

Saznajte više...

‹ prethodna strana