FAKULTET PRAVNIH NAUKA

*PRAVO JE UNIVERZALNO*

Poslovno pravo :: Ciljevi zanja

Ciljevi studijskog programa "Poslovnog prava" korespondiraju u velikoj mjeri sa ciljevima studijskog programa "Opšteg prava". Studenti "Poslovnog prava" preuzimaju osnovne kompetencije pravnih studija iz ključnih istorijskih, teorijskih, građansko-ravnih i krivično-pravnih oblasti. Međutim fokus ovih studija je na oblasti privrednog i korporacijskog prava, te međunarodnog privrednog prava. Studenti takođe dobijaju i kompetencije koje ne posjeduju studenti opšteg prava vezane za poslovnu ekonomiju, finansije, privredne ugovore, berze, hartije od vrijednosti. Svršeni studenti u ovoj oblasti bi trebali da posjeduju dovoljno znanja i kompetencija kako bi mogli da ravnopravno učestvuju u kreiranju, organizovanju i nadzoru nad poslovnim procesom i da preuzmu bilo koje rukovodne funkcije, uključujući i funkcije direktora  u okvirima svojih privrednih subjekata. Studenti poslovnog prava su osposobljeni da nakon uobičajenog treninga preuzmu i poslove brokera odn. posrednika u trgovini hartijama od vrijednosti.

Ostali ciljevi koji su identični ciljevima opšteg prava su:

 • Osnivanje kompetentne institucije pravnih nauka bazirane na nastavnim planovima i programima savremenih studija prava, promociji pravne države, ljudskih prava, međunarodnih pravnih normi, pravnih osnova savremene tržišne privrede, preduzetničkog i upravnog menadžmenta,
 • Nastavni plan i program treba da obezbijedi pragmatičan i savremeni pristup pravnoj nauci, modularno razvijenim i redizajniranim nastavnim programima prilagođenim reformskom studiju fokusiranom na područja primjene pravnih znanja i pravnu praksu, međunarodno pravo, poslovnu ekonomiju i poslovno pravo, primjenjene političke studije, komunikologiju, organizacione nauke, poslovnu informatiku i dokumentaristiku, te metode savremenog upravljanja;
 • Implementiranje savremenog didaktičkog pristupa interaktivne dijalog-nastave i mentorski podržanog procesa studiranja, koji kombinuje osnovne studije, sa pravnim klinikama, modularnom nastavom, praktičnim angažovanjem studenata i studentskim istraživačkim radovima.
 • Angažovanje nastavnog osoblja sa kompetencijama koji će omogućiti pedagošku mobilizaciju i visoku motivaciju studenata, kao osnovu visoke prolaznosti i edukativnih postignuča studenata.
 • Dizajna nastavnog plana i rasporeda omogućava "završnost" već nakon studija prvog ciklusa u trogodišnjem trajanju tj. osposobljenost za određeni posao i konkurentnost na tržištu rada, što podrazumijeva:
  • osposobljavanje studenta prvog ciklusa za parapravne poslove,
  • davanje teorijskih i stručnih temelja za nastavak studija,
  • adekvatnu opterečenost studenata obzirom na visoku radnu intenzivnost trogodišnjih studija,
  • fleksibilan plan i program koji je primjeren potrebama studenata i zahtjevima tržišta rada.
 • Bolji balans teorijske nastave i praktičnih vještina što pretpostavlja veću povezanost sa praksom a naročito poslovnom praksom;
 • Širenje palete specijalističkih i postdiplomskih studija (čime se postiže konkurentnost obzirom da je klasičan pravni studij u velikoj mjeri unificiran).

Poseban značaj ima evropsko profilisanje pravnog studija. što pretpostavlja uvođenje evropske i komparativno-pravne komponente u svim nastavnim programima. 
Bitan element društvene kredibilnosti i kompetitivnosti pravnih studija je mogućnost da studenti steknu praktična znanja i vještine. Pravne klinike, praktikumi, radionice, stažiranje i drugi oblici praktične nastave su više i efektnije zastupljeni nego u klasičnom državnom pravnom studiju uz primjereno uključivanje stručnjaka iz prakse, ali i uključivanje studenata u realnu praksu.

Prava mjera diversifikacije i diferencijacije nastavnih predmeta podrazumjeva daleko veći broj izbornih predmeta, koji pri tom neće narušiti jedinstvo pravne struke osigurano kroz ključne sadržaje u okviru obaveznih nastavnih predmeta.

‹ prethodna strana