FAKULTET PRAVNIH NAUKA

*PRAVO JE UNIVERZALNO*

Poslovno pravo :: Deskriptori studija

Pravno-poslovni i administrativno-pravni saradnici ostvaruju i podržavaju komunikacijske, dokumentacijske i internoupravljačke komunkacijske aktivnosti u svojim privrednim organizacijama i ustanovama i organiziraju protok informacija između različitih organizacionih jedinica.

Ti poslovi uključuju: ostvarivanje i podržavanje komunikacijskih, dokumentacijskih i internih koordinacijskih aktivnosti neke organizacione jedinice radi pomoći direktoru ili rukovodiocu te jedinice i ostalom rukovodnom osoblju; vođenje zapisnika sa sastanka i bilješki o poslovanju; proučavanje i pravljenje izvoda iz zakona, propisa i drugih dokumenata; vođenje kompletne evidencije i izradu izvještaja o finansijskim transakcijama; prikupljanje, obrađivanje i prezentiranje matematičkih, statističkih i aktuarskih podataka.

Pravni i srodni poslovni asistenti pomažu direktorima i pravnim stručnjacima, te ostalim stručnjacima u vezi pravnih pitanja, uključujući i ona koja se odnose na osiguranja, odobravanje zajmova i ostalih financijskih transakcija.

Ti poslovi uključuju:

  • proučavanje ili dogovor za proučavanje zakona, propisa, pravnih spisa i relevantnih dokumenata;
  • pripremu dokumenata koji sažimaju pravna stanovišta ili određivanje uslova pod kojima se daju zajmovi ili ugovaraju osiguranja;
  • savjetovanje klijenata i agenata o pravnim i tehničkim pitanjima koja se odnose na njihove slučajeve;
  • pripremu dokumenata koji se odnose na prenos nekretnina, dionica i ostalih pitanja koja zahtijevaju formalnu registraciju;
  • provjeru valjanosti dokumenata i njihovo prosljeđivanje registru dioničara kompanije;
  • obavljanje srodnih poslova;
  • nadzor ostalih saradnika.

‹ prethodna strana