RASPOREDI PREDAVANJA

1. FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

 1. Sestrinstvo
 2. Menadžment u zdravstvu
 3. Fizioterapija i radna terapija
 4. Sanitarni inženjering
 5. Laboratorijsko-medicinski inženjering
2. SAOBRAĆAJNI FAKULTET
 1. Drumski saobraćaj i transport

3. FAKULTET PRAVNIH NAUKA

 1. Opšte-pravni studijski program
 2. Poslovno pravo
4. FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE
 1. Preduzetnički menadžment
 2. Menadžment bankarstva, finansija i trgovine
 3. Menadžment javne uprave

5. FAKULTET FILOLOŠKIH NAUKA

 1. Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika - Akademski studij prvog ciklusa - 180 ECTS u trajanju od 3 godine (6 semestara)
 2. Ruski jezik

6. FAKULTET SPORTSKIH NAUKA

 1. Sportski menadžment
 2. Sportski trener
 3. Pedagoško-nastavni studijski program u sportu

7. FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

 1. Poslovna informatika
 2. Nastavnička informatika
 3. Računarska multimedija i grafika (novi studijski program)