SAOBRAĆAJNI FAKULTET

*TVOJ NAJSIGURNIJI PUT DO CILJA*

Drumski saobraćaj i transport :: Akademska zvanja

a/ Studij prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

  • Diplomirani inženjer saobraćaja - 180 ECTS (Bachelor of Traffic Engineering - BTE)

b/ Studij prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS

  • Diplomirani inženjer saobraćaja – 240 ECTS (Bachelor of Traffic Engineering – specialist in Road and City Transport (BTE spec. in road & city transport)

Saznajte više...

‹ prethodna strana