FAKULTET SPORTSKIH NAUKA

 

Studije drugog ciklusa jednogodišnji master studij– 300 ECTS (sa odbranom master rada)

Studijski programi:

1. Sport u ciljanim grupama •Akademsko zvanje - Master sporta - 300 ECTS (jednogodišnji master studiji)
(Oblasti: Zdravstveni sport, Rekreativni sport, Zabavni sport, Fitnes, Sport ciljnih grupa (djeca, stari, onesposobljena lica i dr.), Radno-terapijski sport, Wellness, Sportski turizam, Ekstremni sport, Teorija izabrane grane sporta, Sportska strategija i taktika, Teorija igara, Nauka treninga, Dijagnostika u sportu, Fizička priprema u izabranim granama sporta, Didaktika i metodika sporta, Teorija i praksa takmičenja...)
2. Sportski menadžment •Akademsko zvanje - Master sportskog menadžmenta - 300 ECTS (jednogodišnji i dvogodišnji master studiji)
(Oblasti: Fenomenologija i sociologija sporta, Pravo i etika u sportu, Socijalna istorija fizičkih aktivnosti i sporta, Sportska informatika i statistika, Funkcionalna
anatomija, Fiziologija sportskih aktivnosti, Biomehanika, Atropomotorika, Ekonomika sportskih organizacija, Sportski marketing, Psihologija sporta, Pedagogija sporta, Didaktika sportskog treninga, Finansijski, strateški i konfliktni menadžment u sportu i menadžment sportskih manifestacija i sportskih objekata, Sportski marketing i dr. sportska strategija i taktika, Teorija igara, Nauka treninga, Didaktika i metodika sporta, Teorija i praksa takmičenja, Zdravstveni sport, rekreativni i zabavni sport, Sport ciljnih grupa (djeca, stari, onesposobljene osobe i dr.), Radno-terapijski sport, Wellness, Sportski turizam, Adrenalinski odn. ekstremni sport i drugi oblici masovnih vježbanja.

Dozvola za izvođenje studijskog programa na drugom ciklusu studija Fakulteta sportskih nauka.

POGLEDAJTE NOVu OGLASNu TABLu >>