FAKULTET SPORTSKIH NAUKA

*POSTANI I TI DIO NAŠEG TIMA*

Pedagoško-nastavni studijski program u sportu
Ciljevi zanja

Studije sportskih nauka orijentisane su na sticanje glavnih sportsko-naučnih, nastavnih, organizacionih i specifičnih trenažnih kompetencija od strane studenata.

Takođe u okviru dodiplomskih studija završeni studenti bit će osposobljeni da se suoče, na osnovu načela sportskonaučnog saznanja, sa inicijativama koji povezuju zdravlje i sport i da rješavaju probleme sportske prakse.

Svoje osnovne kompetencije izgrađene tokom studija bit će u stanju da primjenjuju i u novim područjima sportske prakse i da zadovolje potrebe i očekivanja različitih ciljnih grupa. Bit će osposobljeni da primjenjuju i razvijaju koncepte koji odgovaraju potrebama emancipacije različitih društvenih grupa uključujući i osobe sa posebnim potrebama.

Studenti dobijaju i osnovna znanja iz pedagogije, metodologije, didaktike i psihologije sa primjenom na specifičnosti prenošenja znanja u oblasti sportskih nauka.

‹ prethodna strana