FAKULTET SPORTSKIH NAUKA

*POSTANI I TI DIO NAŠEG TIMA*

Pedagoško-nastavni studijski program u sportu
Deskriptori studija

Profesori sporta izrađuju operativne odgojno-obrazovne planove i programe. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradu okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa, pisanju udžbenika i drugo. Poučavaju, vrednuju učenička dostignuća, vrednuju svoju uspješnost u poučavanju, obavljaju razredničke poslove, vode izvannastavne aktivnosti, obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.

Ti poslovi uključuju:

 • odgojno-obrazovno planiranje i programiranje;
 • izradu operativnih odgojnoobrazovnih planova i programa;
 • pripremu za poučavanje;
 • pisanje priprema sa jasno razrađenim ciljevima, strukturom, sadržajem, planiranim aktivnostima učenika;
 • pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala;
 • poučavanje osnovnih znanja u jednom ili više predmeta;
 • vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi sticanja cjelovite slike svijeta;
 • osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i lični sistem mišljenja;
 • poticanje razvoja učenikove posebnosti;
 • razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno, duševno i duhovno biće;
 • ocjenjivanje učeničkih dostignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovom napredovanju;
 • obavještavanje roditelja o učeničkim dostignućima i saradnju sa roditeljima;
 • osvrt i ocjenu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja;
 • održavanje sata razrednika; odgojni i savjetodavni rad sa učenicima;
 • vođenje razredne evidencije i administracije i dr.,
 • druge srodne poslove;
 • sudjelovanje u obrazovnom istrživanju, vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
 • organizovanje ekskurzija i izleta i dr.;
 • nadzor drugih saradnika.

‹ prethodna strana