FAKULTET SPORTSKIH NAUKA

*POSTANI I TI DIO NAŠEG TIMA*

Pedagoško-nastavni studijski program u sportu
Kompetencije

Specifični deskriptori studija profesora fizičkog vaspitanja:

 • Osposobljeni su da predaju fizičku kulturu kao pedagozi na primarnom i sekundarnom školskom nivou (osnovna i srednja škola), te da prilagode metodiku rada specifičnosti ciljne pedagoške grupe;
 • Visoka stručna kvalifikacija u svrsishodnom i dugoročnom orijentisanju žena i muškaraca, posebno u omladinskom sportu, kao i u ženskim i muškim izabranim sportskim disciplinama i aktivnostima, naročito kompetencije u koučingu u situacijama takmičenja i opterećenja.
 • Opšte poznavanje nauke treninga i produbljeno vladanje posebnim izabranim područjem sportskih disciplina;
 • Poznavanje rezultata i istraživačkih metoda nauke treninga kao i relevantnih pretpostavljenih (bazičnih) nauka;
 • Bazična kompetentnost koncipiranja, realizacije, dokumentovanja i interpretacije mjera preduzimanih tokom treninga;
 • Bazična kompetentnost metodičkog zasnivanja teorijskih pojmova;
 • Bazična kompetentnost u primeni i interpretaciji dijagnoze ponašanja posmatranih u laboratoriji i na terenu;
 • Bazična kompetentnost u vođenju određenog trenažnog procesa kao i u vođenju   srednjeg i dugoročno strukturisanog treninga pojedinog sportiste kao i grupe sportista;
 • Bazična kompetentnost u razvoju koncepcije treninga za zaposlene;
 • Kompetentnost u vođenju grupe;
 • Kompetentnost u organizovanju takmičenja, vođenju sportskih objekata, događaja, RK-kampanja, konferencija, i sl.;
 • Poznavanje sportskih organizacionih  struktura domaćih i internacionalnih posebno  partnerskih  organizacija  (medija  i sl.);
 • Dobro poznavanje sprovođenja sportsko-biomehaničke analize motorike;
 • Kompetentnost u izboru i primeni kompjuterskih sistema za analizu treninga i takmičenja;
 • Poznavanje metoda biomehaničke dijagnostike kretanja;
 • Korišćenje biomehaničke dinamometrije mišića;
 • Kompetentnost procjene biomehaničkih parametara skeletnog sistema.

 

‹ prethodna strana