FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

*NAUČIĆEMO VAS DA ZARADITE NOVAC*

Sportski menadžment :: Akademska zvanja

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine
 (6 semestara) – 180 ECTS

 • Diplomirani menadžer u sportu - 180 ECTS
  (Studijski program: Sportski menadžment)

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)
 – 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/specijalističkog stepena

 • Diplomirani menadžer u sportu - 240 ECTS 
  (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)

c/ Studije studije drugog ciklusa
 u trajanju od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom master rada)

 • Sportski menadžment
  • Master sportskog menadžmenta - 300 ECTS
 • Sport u ciljanim grupama
  • Master sporta - 300 ECTS

Saznajte više...

‹ prethodna strana