FAKULTET SPORTSKIH NAUKA

*POSTANI I TI DIO NAŠEG TIMA*

Sportski menadžment :: Ciljevi vještina

Svršeni studenti "Menadžmenta u sportu" posjeduju takođe primarne sportske vještine obzirom da u toku studija moraju završiti dva obavezna sportska modula (u 5 i 6 semestru) u kojima biraju dvije sportke grane ili bar četiri sporta u okviru kojih savladavaju osnovne i napredne tehnike, taktiku, fizičku pripremu i trening datih sportova (grana), te moraju da postignu propisane rezltate za prolaznu ocjenu.

Pored ovih uže-sportskih kompetencija u domenu vještina, studenti "Menadžmenta u sportu" posjeduju i vještine i kompetencije vezane za menadžment, ekonomiku, organizaciju, odnose sa javnošću, upravljanje ljudskim resursima i dr., bitne za njihovu primarnu struku.

‹ prethodna strana