FAKULTET SPORTSKIH NAUKA

*POSTANI I TI DIO NAŠEG TIMA*

Sportski menadžment :: Kompetencije

Realizacija funkcija koje preuzimaju u sportu i društvena uloga koju ima savremeni sport, zahtjeva da menadžeri u sportu neprekidno usavršavaju postojeće i stiču nove specifične ekspertske sposobnosti odn. kompetencije. Na prvom mjestu su konceptualne logičko misaone sposobnosti koje obuhvataju moć analize i razjašnjavanja problema. Ove sposobnosti dobijaju na značaju sa rastom nivoa na kojem se menadžer nalazi u hijerarhiji upravljačkih ovlaštenja. Na drugom mjestu su interpersonalne sposobnosti ili sposobnosti usmjeravanja međuljudskih odnosa, koordinaciji i harmonizaciji rada grupe/tima. Interpersonalne sposobnosti se traže na svim nivoima menadžmenta, ali im značaj raste idući ka dnu piramide ovlaštenja. Treće su tehničke sposobnosti koje se odnose na posebne zahtjeve konkretne organizacije. Njihov značaj je najveći na nižim nivoima menadžmenta.

Sve akcije koje vrhunski menadžment preduzima da bi se blagovremeno iskoristile šanse ili otklonile opasnosti koje proističu iz dejstva spoljašnjih okolnosti pripada sferi strategijskog menadžmenta. Sportski menadžeri, ali i treneri koji su svojevrsni operativni menadžeri, moraju da tokom studija razviju sve tri grupe sposobnosti, te da budu osposobljeni za elemente strategijskog menadžmenta.

Specifični deskriptori studija menadžmenta u sportu:

Diplomirani studenti sportskog menadžmenta biće osposobljeni za sledeće kompetencije i kvalifikacije:

 • Osnove menadžmenta: Sposobnosti u oblasti ekonomike preduzeća i makroekonomije s posebnim akcentom na sport sa stanovišta sledećih pojava: poslovanje sportskih organizacija, komecijalizacija sporta u svim oblastima, sportsko sponzorstvo, profesionalizacija sporta, itd.
 • Menadžment (planiranje, organizovanje), projektni menadžment u sportu (vođstvo,   upravljanje, savetovanje, kontola i razvijanje projekata);
 • Osnovne kvalifikacije u oblasti marketinga u sportu i sportskog prava;
 • Opisivanje, analiza i razumjevanje (psihosocijalnih) međuljudskih odnosa i pojava u sportu i mogućnosti upravljanja tim odnosima;
 • Kompetencije u oblasti razvoja međuljudskih odnosa u različitim socijalnim okruženjima;
 • Kompetencije u oblasti obezbeđivanja i usmeravanja zdravstvenog i životnog stila različitih ciljnih grupa u okviru projekata prevencije putem sporta
 • Kompetencije predviđanja razvoja stila života sportskih publika (pod uticajem psihičkih, socijalnih, ekonomskih, ekoloških i kulturnih faktora)
 • Kompetencije u oganizaciono-psihološkom i sociološkom usmeravanju u cilju:
  • Razvoja timova u sportu (kako prestižnom tako i rekreativnom sportu);
  • Kompetencije u oblasti organizaciono-teorijskih nauka (razvoj ličnosti, timova i organizacija);
  • Kompetencije analize i optimizacije organizacionih i komunikacijskih struktura u sportskim organizacijama;
  • Kompetencije razjašnjavanja funkcija i ponašanja u ključnim područjima sporta, od sistema treniranja do organizacionih sistema
 • Osnovna umjeća primjene biomehaničko-antropomotoričkih metoda u sportskoj praksi;
 • Osnovna umjeća primjene medicinskih i trenažno-naučnih umjeća sportskoj praksi;

Kompetencije u ekonomski zasnovanom upravljanju sportskih i rekreacijskih ciljnih grupa i u različitim okruženjima.

 

 

‹ prethodna strana