FAKULTET SPORTSKIH NAUKA

*POSTANI I TI DIO NAŠEG TIMA*

Sportski trener :: Kompetencije

Studije sportskih nauka orijentisane su na sticanje glavnih sportsko-naučnih, nastavnih, organizacionih i specifičnih trenažnih kompetencija od strane studenata. Takođe u okviru dodiplomskih studija završeni studenti bit će osposobljeni da se suoče, na osnovu načela sportskonaučnog saznanja, sa inicijativama koji povezuju zdravlje i sport i da rješavaju probleme sportske prakse. Svoje osnovne kompetencije izgrađene tokom studija bit će u stanju da primjenjuju i u novim područjima sportske prakse i da zadovolje potrebe i očekivanja različitih ciljnih grupa. Bit će osposobljeni da primjenjuju i razvijaju koncepte koji odgovaraju potrebama emancipacije različitih društvenih grupa uključujući i osobe sa posebnim potrebama.

Specifični deskriptori studija sportskog trenera:

 • Visoka stručna kvalifikacija u svrsishodnom i dugoročnom orijentisanju žena i muškaraca, posebno u omladinskom sportu, kao i u ženskim i muškim izabranim sportskim disciplinama i aktivnostima, naročito kompetencije u koučingu u situacijama takmičenja i opterećenja.
 • Opšte poznavanje nauke treninga i produbljeno vladanje posebnim izabranim područjem sportskih disciplina;
 • Poznavanje rezultata i istraživačkih metoda nauke treninga kao i relevantnih pretpostavljenih (bazičnih) nauka;
 • Bazična kompetentnost koncipiranja, realizacije, dokumentovanja i interpretacije mjera preduzimanih tokom treninga;
 • Bazična kompetentnost metodičkog zasnivanja teorijskih pojmova;
 • Bazična kompetentnost u primeni i interpretaciji dijagnoze ponašanja posmatranih u laboratoriji i na terenu;
 • Bazična kompetentnost u vođenju određenog trenažnog procesa kao i u vođenju   srednjeg i dugoročno strukturisanog treninga pojedinog sportiste kao i grupe sportista;
 • Bazična kompetentnost u razvoju koncepcije treninga za zaposlene;
 • Kompetentnost u vođenju grupe;
 • Kompetentnost u organizovanju takmičenja, vođenju sportskih objekata, događaja, RK-kampanja, konferencija, i sl.;
 • Poznavanje sportskih organizacionih  struktura domaćih i internacionalnih posebno  partnerskih  organizacija  (medija  i sl.);
 • Dobro poznavanje sprovođenja sportsko-biomehaničke analize motorike;
 • Kompetentnost u izboru i primeni kompjuterskih sistema za analizu treninga i takmičenja;
 • Poznavanje metoda biomehaničke dijagnostike kretanja;
 • Korišćenje biomehaničke dinamometrije mišića;

Kompetentnost procjene biomehaničkih parametara skeletnog sistema.

‹ prethodna strana