FAKULTET SPORTSKIH NAUKA

*POSTANI I TI DIO NAŠEG TIMA*

Sportski trener :: Akademska zvanja

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine
 (6 semestara) – 180 ECTS

  • Diplomirani trener - 180 ECTS
    (Studijski program: Sportski trener)

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)
 – 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/specijalističkog stepena

  • Diplomirani trener - 240 ECTS
    (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)

Saznajte više...

‹ prethodna strana