FAKULTET SPORTSKIH NAUKA

*POSTANI I TI DIO NAŠEG TIMA*

Sportski trener :: Ciljevi vještina

Opšti kvalifikacioni profil implicira studije koje su naučno orijentisane na glavne komponente motornih aktivnosti: a) sportsku delatnost/profesiju, b) sportski trening (trenažni sistem), i c) sportska takmičenja.

Polazi se od naučno utemeljene sportsko-naučne discipline - nauke treninga (kao primenjene interdisciplinarne humanističke nauke) koja je orijentisana ka jačanju i/ili razvijanju relevatnih naučnih osnova/saznanja svrsishodnih sportskih aktivnosti na svim relevantnim područjima (vrhunski prestižni sport - prestižni sport – rekreativni sport - sport slobodnog vremena - sport za specifične cilje grupe – onesposobljena lica - školski sport - sport za stare) i koja predstavlja centralnu liniju studija.

Kao kriterijum ove linije studija uzimaju se vodeći trenažno-naučni aspekti svrsishodnosti, planskog pristupa i sistematičnosti u procesima adaptacije ljudi na sportske stimulanse tokom treniranja.

Studenti izučavaju teoriju, tehniku, taktiku i metodiku izabranih sportova i trenažni proces u izabranim sportovima. Student takođe ima trenažnu praksu u izabranom sportu.

Student ukupno ima po 3 semestar-časa u petom i šestom semestru u okviru sportske specijalizacije što čini 120 kontakt-časova u toku završne treće godine studija.

Student specijalizira ukupno 4 sportske discipline sa 120 kontakt-časova. Kontakt časovi ne obuhvataju trenažnu praksu izabranih sportskih disciplina koja se zasebno programira u okviru nastavnog programa.

‹ prethodna strana