FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

*UČIMO ZA ŽIVOT*

 

Fizioterapija i radna terapija :: Ciljevi zanja

Proces intenzivnog razvoja i primjene visokih tehnologija u medicini, hiperprodukcija informacija i širenje naučnih saznanja, multipliciranje specijalističkih znanja, ali i interdisciplinarnog karaktera savremenih znanja reflektuju se na organizaciju, metodiku i  didaktiku obrazovanja kolaterarnih zanimanja u zdravstvenoj oblasti. 

To je jedan od glavnih razloga da se programi u obrazovanju tih struka pomjeraju ka zahtjevima višeg i visokog obrazovanja, što postaje standard u obrazovnim sistemima razvijenih država.

Osnovni razlozi za osnivanje studija "Fizioterapije i radne terapije" su:

  • potrebe da se oblast fizioterapije i pratečih naučnih disciplina koje obezbjeđuju holistički pristup funkciji zdravlja, studiraju na interdisciplinarni i multidisciplinarni način;
  • unapređenje zdravstvene zaštite;
  • proširene mogućnosti akademskog školovanja učenika srednjih medicinskih škola;
  • veliko interesovanje medicinskih tehničara za proširenjem obrazovanja i otvaranjem mogućnosti dodatnog obrazovanja u kontekstu cjeloživotnog učenja (life long learning);
  • pozitivna iskustva razvijenih zemalja;
  • potrebe za dodatnim kadrom u fizioterapijskoj praksi;
  • potrebe uvođenja bolonjskih principa u edukativnoj praksi u oblasti fizioterapije (trogodišnji diplomski studij, jednosemestralni predmeti, sistem prenosa i akumulacije kredit-bodova, transparentnost stečenog obrazovanja i vertikalna i horizontalna prohodnost, efikasnost i pragmatičnost studija etc.);
  • velike potrebe za kadrovima navedenih profila u razvijenim zemljama, što otvara mogućnost zaposlenja u inostranstvu. 

‹ prethodna strana