FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

*UČIMO ZA ŽIVOT*

 

Laboratorijsko-medicinski inženjering :: Akademska zvanja

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) 
– 180 ECTS

  • Diplomirani medicinsko-laboratorijski inženjer - 180 ECTS

 

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) 
– 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/ specijalističkog stepena

  • Diplomirani medicinsko-laboratorijski inženjer - 240 ECTS

 

Saznajte više...

‹ prethodna strana