FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

*UČIMO ZA ŽIVOT*

 

Laboratorijsko-medicinski inženjering :: Ciljevi vještina

Po završetku studija diplomant će biti pripremljen za obavaljanje poslova:

  • oraganizacije uzimanja, transporta i pohrane biološkog materijala
  • organizacije poslova iz područja redovnog radnog programa na analizama biološkog materijala, usmjeravanjem i kontrolom rada zdravstvenih tehničara i inženjera laboratorijske medicine
  • održavanja i baždarenja nekih aparata uz primjenu principa kvalitete rada
  • izvođenja složenih pretraga iz svih područja laoratorijske medicine sa znanjem rukovanja jednostavnim i složenim aparatima koji rade na principu spektrofotometrije, fluorimetrije, polarimetrije, nefelometrije, turbidimetrije, denzitometrije, atomske apsorpcione spektrofotometrije, plinske kromatografije, elektroforeze
  • dokazivanja i određivanja supstrata, aktivnosti enzima, hormona, vitamina, lijekova
  • izrade hemograma (KKS, RDW,MCV, MCH, MCHC), određivanje broja leukocita, retikulocita, DKS, trombocita, PDW, tromokrita, MPV, te ostalih citokemijsko-hematoloških pretraga, uključujući i koagulacijske i transfuziološke pretrage
  • sterilan rad u specijalnim uslovima - strerilizacija, dekontaminacija
  • izolacije i dokaza bakterija, virusa, parazita i gljiva u svim segmentima dijagnostike
  • izrade histoloških, patohistoloških i citoloških preparata u svim njihovim fazama u svim vrstama laboratorija u medicini, i u srodnim naučnim disciplinama (veterina, biologija, farmaceutska industrija i sl.)

Iako je inženjer laboratorijske medicine član tima, on ipak mora biti sposoban raditi samostalno, u dežurstvima i smjenama, te potpuno kontrolisati kvalitetu svog rada.

‹ prethodna strana