FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

*UČIMO ZA ŽIVOT*

 

Laboratorijsko-medicinski inženjering :: Ciljevi zanja

Visoko tehnologizirana savremena medicinapodrazumjeva timski rad različitih eksperata u kojem jednu od bitnih karika ima upravo laboratorijska medicina kao fundamentalna, polazna osnova u otkrivanju bolesti, liječenju i izlječenju bolesnika. Savremena medicina praktikuje novi pristup fenomenu zdravlja i zdravstvenoj politici kroz definiciju zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije: "Zdravlje se stvara brigom za samog sebe i za druge, osposobljenošću da se odlučuje i da se kontrolišu životne okolnosti, te osiguranjem života u takvom društvu, koje će omogućiti svim svojim članovima da postignu zdravlje. " (Ottawa, 1986.).

U tom kontekstu, prevenciji, dijagnostici i lječenju bitan doprinos daju inženjeri medicinsko laboratorijske dijagnostike. Svojim kvalitetno izvedenim i dobro interpretiranim pretragama pomoći će u stvaranju tačne slike stanja pojedinca što omogućuje pravilno, najčešće uspješno liječenje.

Da bi se postigli ovi ciljevi potrebno je educirati medicinsko-laboratorijskog inženjera prema programu redovnog studija u trajanju od najmanje tri godine, a podrazumijeva se prethodno dvanaestogodišnje obrazovanje.

‹ prethodna strana