FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

*UČIMO ZA ŽIVOT*

Menadžment u zdravstvu :: Ciljevi zanja

Ekonomska pitanja igraju sve veću ulogu u upravljaju zdravstvenim ustanovama. Iz toga razloga upravljanje bolnicama, farmaceutskim kompanijama ili ustanovama hitne pomoći zahtjeva ne samo kvalifikacije u oblasti medicinskih nauka, već i profesionalna znanja iz oblasti menadžmenta. Ova znanja se obezbjeđuju studijskim programima koji su dizajnirani prema posebnim zahtjevima specifičnih oblasti ili uloge i mjesta u okviru osnovne djelatnosti.

Značajne promjene koje se dešavaju u oblasti zdravstva posljedica su intenzivnog tehnološkog razvoja i primjene naprednih tehnologija u medicinskoj struci, promjena u starosnoj strukturi stanovništva, promjena u standardima usluga zdravstvene njege i zaštite, promjene u pristupu pojedinaca kompleksu očuvanja i unapređenja vlastitog zdravlja i kvaliteta života, inovativnih pristupa u finansiranju i plaćanju usluga njege i zdravstvene zaštite, te dizajniranju dinamičnih sistema isporuke usluga u oblasti zdravstvene zaštite.

Bolnice i klinike nisu samo medicinske ustanove već istovremeno i socijalne i poslovne ustanove. Stoga njima moraju upravljati administratori koji su obučeni da preuzmu odgovornost upravljanja i koji razumiju odn. koji su u stanju da integrišu različite profesionalne, ekonomske i socijalne faktore rada zdravstvenih ustanova.

Osnovni razlozi za osnivanje studija ovog tipa su:

  • unapredjenje zdravstvene zaštite;
  • proširene mogućnosti akademskog školovanja učenika srednjih medicinskih škola;
  • veliko interesovanje medicinskih sestara i tehničara za proširenjem obrazovanja i otvaranjem mogućnosti dodatnog obrazovanja u kontekstu cjelo-životnog učenja (life long learning);
  • pozitivna iskustva razvijenih zemalja;
  • potrebe za profesionalnim znanjima u oblasti menadžment u zdravstvenoj djelatnosti;
  • velike potrebe za kadrovima navedenih profila u razvijenim zemljama, što otvara mogućnost zaposlenja u inostranstvu. 

‹ prethodna strana