FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

*UČIMO ZA ŽIVOT*

 

Menadžment u zdravstvu :: Deskriptori studija

Rukovodioci zdravstvenih ustanova za zadravstvene usluge sa 10 i više zaposlenih upravljaju aktivnostima ustanove u pružanju poslovnih usluga vanjskim korisnicima (planiraju, organizuju, vode i kontrolišu), uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje sa direktorima ostalih organizacionih jedinica preduzeća.

Ti poslovi uključuju:

planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu pružanja usluga vanjskim korisnicima, kao što su različite vrste zdravstvenih usluga, zdravstveno osiguranje, poslovi sa analizama, obrada podataka, istraživanje tržišta, računovodstvo, laboratorijski inžinjering, čišćenje objekata, tehnička ispitivanja i analize, reklamiranje i pakovanje;

  • osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i finansijskih sredstava te osoblja i ispunjavanje planova;
  • planiranje i upravljanje dnevnim operacijama;
  • kontrolu troškova;
  • uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih poslova;
  • nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka;
  • nadgledanje izbora, osposobljavanja i rada osoblja;
  • predstavljanje organizacione jedinice u okviru nadležnosti u preduzeću ili izvan njega;
  • nadzor ostalih saradnika.

‹ prethodna strana