FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

*UČIMO ZA ŽIVOT*

 

Sanitarni inženjering :: Kompetencije

Specifične kompetencije koje dobijaju studenti u programu "Sanitarnog inženjeringa":
Sanitarni inženjeri se bave okolinom kao sistemom koji treba kontrolisati, modifikovati i adaptirati u zaštiti zdravlja pojedinca, lokalnih zajed-nica i globalnog društava. Stoga će sanitarni inženjeri biti osposobljeni da u skladu sa zakonskim propisima, samostalno ili timski obavljaju sanitarni nadzor sanitarno-tehničkih uređaja za snabdijevanje pitkom vodom i dispoziciju otpadnih materija; nadzor nad prometom namirnica i hrane u dijelu vezanom za prevoz, uskladištenje i prodaju namirnica; nadzor prometa otrova; nadzor tehnoloških procesa prehram-bene industrije, kontrola i nadzor kvaliteta zraka, kontrola proizvodnje i prometa predmeta opšte upotrebe koji su od uticaja na javno zdravlje; sprovode i nadziru postupake dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Sanitarni inženjeri će biti osposobljeni da vrše analizu faktora okoline i djelovanje pojedinaca i organizacija koji bi mogli dovesti do oštećenja zdravlja, te da predu-pređuju, sprećavaju i saniraju posljedice takvog djelovanja i upozoravaju nadležne službe na uočene propuste. Sanitarni inženjer takođe sprovodi postupke za poboljšanje faktora koji djeluju u prirodnoj sredini u cilju sprečavanja negativnih utjecaja na zdravlje i unapređivanja zdravlja pojedinca, socijalnih grupa i stanovništva u cjelini.

Sanitarni inženjer obavlja poslove preventivne zdravstvene djelatnosti sa naročitim naglaskom na inter-disciplinarni pristup. Vrši poslove sanitarnog inspektora i državnog graničnog sanitarnog inspektora. Može da radi na poslovima referenta-eksperta za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u ustanovama i firmama koje obavljaju ovu djelatnost, te referenta-eksperta za poslove uvoza, proizvodnje, korištenja i prevoza otrova. Isti profil predviđen je u ustanovama i firmama koje obavljaju fizičko-hemijska ispitivanja namirnica i predmeta opšte upotrebe. Laboratoriji proizvođaća namirnica odn. toksičnih supstanci moraju takođe zapošljavati eksperte u oblasti sanitarnog inženjeringa.

‹ prethodna strana