FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

*UČIMO ZA ŽIVOT*

Sestrinstvo :: Ciljevi sposobnosti

Po završetku studija diplomanti će biti pripremljeni za obavljanje sestrinske prakse sa sljedećim praktičnim znanjima i vještinama:

  • imati primjerena znanja iz bioloških i humanističkih nauka, znanja o ljudskom rastu i razvoju, o konceptu zdravlja i unapređenja zdravlja, znanja iz patofiziologije različitih zdravstvenih problema, znanja o principima učenja i podučavanja, komunikaciji, kao i ostala relevantna znanja potrebna za obavljanje sestrinske prakse;
  • biti sposobni upozoriti na etičke dimenzije zdravstvene njege u kadrovskim propustima, nepostojanje politike njege, realizaciju pacijentovih prava, nedostacima opreme, lijekova i sl., koja uključuju pravedno postupanje prema pacijetima u odnosu na druge;
  • vladati vještinama sestrinske prakse kao što su: primjena procesa sestrinske njege, uspješna komunikacija sa pacijentima i članovima tima, vođenje sestrinske dokumentacije, osiguravanje bezbjednosti i udobnosti pacijenata, primjena principa podučavanja i učenja, organizovanje sestrinske njege za različite pacijente, primjenjivanje principa donošenja odluka, kritičkog mišljenja i rješavanja problema, primjena principa "socijalne pravde", sudjelovanje u provođenju dijagnostičkih i terapijskih postupaka;
  • sagledavanje cjelokupne pacijentove situacije (porodične, psihološke, duhovne, socijalne) vezane uz njegu pacijenta.
  • imati usvojeno profesionalno ponašanje koje se ogleda u: pridržavanju zadataka i primjeni onih intervencija za koje je ovlaštena, prepoznavanju vlastitih potreba za nastavak učenja, sposobnošću funkcioniranja kao odgovoran član zdravstvenog tima, profesionalnim ponašanjem u odnosu na ostale saradnike, zaštitom interesa vlastite struke, prepoznavanjem i potrebom strukovnog udruživanja, praktikovanjem i unapređivanjem standarda sestrinske prakse.

‹ prethodna strana