FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

*UČIMO ZA ŽIVOT*

 

Sestrinstvo :: Deskriptori studija

Stručnjaci sestrinstva (diplomirane medicinske sestra ) liječe i brinu se o ljudima kojima je potrebna medicinska njega zbog posljedica starosti, povreda, bolesti ili drugih fizičkih i mentalnih nedostataka, ili usljed potencijalnih rizika po zdravlje. Oni snose odgovornost za planiranje rukovođenja brige o pacijentima, uključujući i nadzor nad drugim zdravstvenim radnicima, radeći individualno ili u timovima zajedno sa doktorima na praktičnoj primjeni preventivnih mjera i mjera izlječenja.

Zadaci uključuju:

 • planiranje, pružanje i ocjenu zdravstvene njege za pacijente na osnovu prihvaćene prakse i standarda;
 • koordiniranje brigom o pacijentima uz konsultacije sa drugim radnicima i saradnicima zdravstva i članovima zdravstvenih timova;
 • razvoj i sprovođenje planova za biološko, socialno i psihološko liječenje pacijenata u saradnji sa drugim zdravstvenim radnicima i saradnicima;
 • planiranje i lično pružanje njege, liječenja i terapija uključujući ljekove, i nadgledanje reakcije na liječenje;
 • čišćenje rana i stavljanje hirurških zavoja
 • nadgledanje bola i neugodnosti kojima su izloženi pacijenti i eliminisanje bola uključenjem lijekova (uključujući sredstva za uspavljivanje) ili korištenjem drugih terapija;
 • promovisanje zdravlja i pomoć u sprečavanju narušavanja zdravlja učešćem u programima o zdravstvenom obrazovanju i drugim aktivnostima koje promovišu zdravlje;
 • davanje odgovora i informacija o liječenju  pacijentima i njihovim porodicama;
 • nadgledanje i koordinisanje radom drugih zdravstvenih radnika i radnika zaduženih za ličnu njegu;
 • istraživanje u oblasti medicinske prakse i postupaka i njihovo objavljivanje putem naučnih dokumenata i izvještaja;
 • sprovođenje aktivnosti obrazovanja u oblasti njege u kliničkim i društvenim zajednicama.

‹ prethodna strana