FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

*UČIMO ZA ŽIVOT*

 

Sestrinstvo :: Kompetencije

Specifični deskriptori studija zdravstvene njege u programu "Sestrintva"

Po završetku studija diplomanti će imati usvojena znanja i vještine za obavljanje sestrinske prakse, te će biti sposobni:

 • raditi po načelima jedinstvene sestrinske njege poštujući individualnost štićenika, primjenjujući holistički pristup i partnerski odnos;
 • primijeniti proces sestrinske njege, tj. izvršiti procjenu potreba za zdravstvenom njegom, postaviti ciljeve i odrediti prioritete, planirati i implementirati adekvatne postupke (izvođenje), te evaluirati i po potrebi modifikovati plan njege;
 • voditi sestrinsku dokumentaciju i ocijeniti rezultate;
 • organizirati sestrinsku njegu za različite korisnike u različitim zdravstvenim i socijalnim ustanovama kao i u njegovom porodičnom okruženju i nadzirati njezino provođenje;
 • pratiti rast i razvoj čovjeka kroz sve životne cikluse i poduzimati aktivnosti koje doprinose unapređenju rasta i razvoja;
 • suvereno vladati znanjima i vještinama koje doprinose unapređenju zdravlja te poduzimati aktivnosti koje služe održavanju dobrog zdravlja i zaštiti od bolesti pojedinca, porodice i zajednice;
 • procijeniti potrebe za edukacijom i primijeniti načela i tehnike podučavanja pojedinca, porodica i zajednice;
 • primijeniti adekvatnu komunikaciju sa pacijentima, porodicama, članovima tima i drugima;
 • brinuti se za održavanje zdrave i bezbjedne okoline u kojoj korisnik boravi i spriječiti sve rizike;
 • vladati znanjem i vještinama praćenja zdravstvenog stanja bolesnika i životno ugroženih i intervenirati u skladu sa ovlaštenjima;
 • sudjelovati u planiranju i provođenju dijagnostičkih i terapijskih zahvata koji su ordinirani i provode se pod nadzorom liječnika;
 • uključiti se i djelovati u zdravstvenom timu na svim razinama zdravstvene zaštite, kao i sarađivati u multidisciplinarnom timu;
 • rukovoditi timom zdravstvene njege, organizirati i rukovoditi sestrinskom službom na svim razinama zdravstvene zaštite;
 • razvijati profesionalan odnos i odgovornost, ponašati se u skladu sa zakonskim, moralnim i etičkim normama;
 • zalagati se za poboljšanje standarda sestrinske prakse;
 • prepoznati vlastite potrebe i mogućnosti daljnjeg učenja, pratiti srodne naučne discipline i znanja primjenjivati u struci, pratiti istraživanja u sestrinstvu i sudjelovati u njima;
 • sudjelovati u obrazovanju sestara i ostalih zdravstvenih radnika, a po potrebi i ostalih.

‹ prethodna strana