STUDIJSKI PROGRAMI - STUDIJ PRVOG CIKLUSA

Poslovno pravo

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani pravnik poslovnog prava - 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS – sa…
  • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
  • Starts From June 2, 2021