Studijski programi FSN

STUDIJSKI PROGRAMI - STUDIJ PRVOG CIKLUSA

Sportski menadžment

SPORTSKI MENADŽMENT :: AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani menadžer u sportu - 180 ECTS (Studijski program: Sportski menadžment) b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine…
  • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
  • Starts From November 9, 2020

Sportski trener

SPORTSKI TRENER :: AKADEMSKA ZVANJA a/ a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani trener - 180 ECTS (Studijski program: Sportski trener) b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8…
  • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
  • Starts From November 9, 2020

Pedagoško-nastavni studijski program u

PEDAGOŠKO-NASTAVNI STUDIJSKI PROGRAM U SPORTU :: AKADEMSKA ZVANJA a/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/lističkog stepena Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja - 240 ECTS (... u oblasti užeg…
  • Duration 8 semestara (4 godine)
  • Starts From November 9, 2020

Sport u ciljanim grupama

Akademska zvanja Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Sport u ciljanim grupama - Master…
  • Duration 2 semestra (1 godina) / 4 semestra (2 godine)
  • Starts From November 9, 2020